Európska rada pre výskum (ERC)
Európska komisia Excelentná veda

Európska rada pre výskum (ERC)

Európsku radu pre výskum založila Európska komisia s cieľom podporiť výskum na hraniciach súčasného poznania. Svoju činnosť začala vo februári 2007 v rámci osobitného programu „Myšlienky“, ktorý bol súčasťou 7.RP. V súčasnosti spadá pod program Horizont 2020, ako súčasť piliera Excelentná veda.

Hlavným cieľom Európskej rady pre výskum ostala aj po prechode pod program Horizont 2020 stimulácia rozvoja vedeckého výskumu na najvyššej úrovni v Európe, a to prostredníctvom podpory a motivácie tých najlepších a najtvorivejších vedcov, študentov a výskumníkov. Títo môžu predkladať svoje návrhy z ľubovoľnej oblasti výskumu, vrátane humanitných vied. Jediným výberovým kritériom je vedecká excelentnosť. Pri uchádzačoch nezáleží na veku, kariérnom stupni či mieste pôvodu. Dôležitá je lokalita uskutočňovania výskumu, ktorý sa musí realizovať v jednom z členských štátov Európskej únie alebo v jednej z pridružených krajín. ERC nepodporuje veľké konzorciá, ale len konkrétnych jednotlivcov (individuálnych hlavných riešiteľov) s jedným projektom a ich prípadné výskumné tímy. Granty poskytované Európskou radou pre výskum sú prenositeľné.

Štruktúra ERC sa po prechode nezmenila. Naďalej pozostáva z nezávislej Vedeckej rady a Výkonnej agentúry (ERCEA), ktorá zastupuje Európsku komisiu. Vedecká rada ERC definuje stratégiu a metódy vedeckého výskumu, zostavuje pracovný program a dohliada na jeho dodržiavanie, zatiaľ čo Výkonná agentúra ERC ich zavádza a uplatňuje do praxe.

Európska rada pre výskum financuje päť typov grantov:

  1. ERC Starting Grant je určený mladým, začínajúcim excelentým vedcom, ktorí svoj titul PhD dosiahli v období 2-7 rokov pred podaním návrhu projektu. Výška grantu môže dosiahnuť 2 milióny eur, pričom jeho doba trvania je 5 rokov.

  2. ERC Consolidator Grant sa vzťahuje na už nezávislých excelentných vedcov, ktorí titul PhD obdržali v období 7-12 rokov pred podaním návrhu projektu. Doba trvania grantu je tiež 5 rokov, jeho maximálne výška je 2,75 milióna eur. 

  3. ERC Advanced Grant je určený na podporu skúsených a etablovaných odborníkov, ktorí v posledných 10 rokoch preukázateľne dosiahli významné výskumné úspechy. Výška grantu sa pohybuje až do výšky 3,5 milióna eur, pričom doba trvania ostáva 5 rokov. 

  4. ERC Proof of Concept Grants môžu získať držitelia ERC grantov, ktorí si chcú overiť trhový a inovačný potenciál výstupov svojho výskumu. Výška grantu sa pohybuje do 150 000 eur a perióda jeho trvania je 12 mesiacov.

  5. ERC Synergy Grants sú špecifickým typom grantov, ktoré sa udeľujú malým skupinám 2-4 individuálnych riešiteľov (vrátane ich výskumných tímov), ktorí pracujú na spoločnom projekte hraničného výskumu. Podpora môže predstavovať až 15 miliónov eur, pričom doba trvania grantu je 6 rokov. 

Európska komisia, ktorej sa ERC zodpovedá, vystupuje ako garant nezávislosti a integrity jej činností. Európska komisia rovnako preberá aj konečnú zodpovednosť za činnosť a rozpočet programu Horizont 2020.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia