Neulogy, a.s.
Podnikateľský sektor

Neulogy, a.s.

Neulogy je stredoeurópskym lídrom v oblasti komplexných riešení pre výskum a vývoj ako aj technologický transfer a komercializáciu výskumných výsledkov. Našou misiou je pomôcť súkromným spoločnostiam a akademickým inštitúciám realizovať výskum a vývoj na špičkovej svetovej úrovni a transformovať jeho výsledky na inovatívne produkty využívané v praxi.

Klientom poskytujeme širokú škálu poradenských služieb vrátane rozvoja, realizácie a financovania aktivít a investícií na poli VaV a inovácií. Poskytujeme strategické poradenské služby pre výskumno-vývojové inštitúcie a podnikateľské subjekty, vrátane formovania verejných politík, inštitučných stratégií a vytvárania potrebnej infraštruktúry, ktorá našim klientom pomôže plánovať výskumno-vývojové a inovačné aktivity.

V portfóliu našich klientov je niekoľko úspešných startupov, ktorým sme vďaka poskytnutým službám umožnili rýchle uplatnenie ich nápadu na trhu.
Väčšina našich aktivít sa sústreďuje na slovenský trh, avšak sme činní aj v iných krajinách vrátane ČR, Ruska, USA a Izraela. Medzi našich partnerov v rámci Slovenska patria všetci kľúčoví hráči na poli výskumu, vývoja a inovácií, teda veľké univerzity, SAV, mnohé nadnárodné spoločnosti, malé a stredné podniky, inovatívne startupy, priemyselné asociácie ako aj hlavní aktéri tvorby verejnej politiky v relevantných oblastiach.

Hlavným prínosom Neulogy je skúsený a vysoko kvalifikovaný tím manažérov a konzultantov, vrátane expertov, ktorí sa spolupodieľali na vytváraní koncepcie politík vedomostnej ekonomiky na Slovensku. Pracovníci Neulogy patria medzi špičkových slovenských odborníkov v oblasti

  • prípravy a implementácie výskumno-vývojových projektov,
  • správy a manažmentu duševného vlastníctva,
  • zhodnocovania trhového potenciálu inovatívnych start-up a spin-off spoločností,
  • podpory a rozvoja inovačného ekosystému na Slovensku.

Neulogy je jedinou firmou tohto druhu na Slovensku a svojim klientom ponúka jedinečné know-how.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia