rozhovor Predstavujeme finalistov Startup Awards.SK v kategórii veda: Stressmeter

— Zuzana Vitková

Minulý piatok vyvrcholila startupová sezóna finálovým podujatím, súťaže začínajúcich firiem v oblasti moderných technológii na Slovensku. V krátkom rozhovore vám preto predstavujeme ďalší vedecký startup, ktorý sa súťaže zúčastnil. O Stressmetri sme sa rozprávali s Liborom Majerom z firmy R-DAS, ktorá za "prsteňom", ktorý meria stres stojí.

Predstavujeme finalistov Startup Awards.SK v kategórii veda: Stressmeter

Stressmeter môže vyzerať ako prsteň, či hodinky, foto: R-DAS

Ako by ste predstavili Váš startup?
Je to zariadenie, ktoré vie odmerať ako sa človek cíti.

Kde môže nájsť takéto zariadenie uplatnenie?
Začnime napríklad od dieťaťa. Senzory vieme upraviť  tak, že vedia zistiť v akom stave sa dieťa nachádza. To či takáto aplikácia bude, samozrejme závisí od investícii. Vedeli by sme zistiť v akom stave sa nachádza a zabezpečiť, aby  to vedela mamina, otec, alebo niekto kto je za to dieťa zodpovedný.  Takisto by ste vedeli zistiť, či vám Váš partner klame alebo nie.

Naozaj to tak spoľahlivo funguje?
Funguje to veľmi dobre. Robili sme niekoľko testov na vzorkách desiatok ľudí a vedeli sme povedať, či nás testovaný klame, alebo neklame. Dá sa povedať, že sme mali 100%-nú úspešnosť oproti pôvodným  testom, ako napríklad polygraf a rôzne kombinácie meraní, ako zmena hrudného koša , tepu a iné merania činnosti ľudského tela. To, že vieme pekne vyselektovať, ako sa človek cíti, čo robí, je veľká výhoda.  Hodí sa to na miesta, kde sú buď prísne normy na to, ako sa ľudia správajú v stresových situáciách ako  piloti, či  ľudia ktorí vlastnia zbrane. Čiže by sme vedeli zabezpečiť testy ľudí, ktorí vstupujú do armády alebo polície. Stressmeter by vedel nájsť uplatnenie napríklad aj v kriminalistike, kde sa dnes používa polygraf, takisto v bankovníctve, pri poisťovníckych podvodoch a podobne.

Ako tento Stressmeter vyzerá?
Zatiaľ máme viaceré prototypy, ktoré závisia od aplikácie. Najmenší  vyzerá ako prsteň, ktorý má rozmery 1,5x1,5 cm a je zhruba 3mm hrubý. Môžete si ho dať úplne normálne na prst. Môže mať samozrejme aj  tvar hodiniek, pokiaľ by išlo o zložitejšie zariadenie a pre to dieťa by to bol nejaký jednoduchý tenký pásik, aby mu to nevadilo, keďže má maličkú ruku.

Ako Stressmeter funguje? Ako vie vyhodnotiť ľudské pocity?
On to zatiaľ sám o sebe vyhodnotiť nevie, ale vie to človek, ktorý dáta spracováva.  Máme vymyslené aj metódy, pomocou ktorých vieme pre konkrétnu aplikáciu povedať či je človek vo fyzickom, alebo psychickom strese. Samozrejme, že je to ešte stále otázkou výskumu, pretože ani psychológovia niekedy ešte nevedia určiť, či je ten stres negatívny, alebo pozitívny. Najškodlivejší stres nedoznieva sekundu, ale minúty, hodiny a niekedy aj dni po stresujúcej udalosti.

Ako Stressmeter zbiera informácie?
Vysielame signál maličkých hodnôt tak, aby sme nenarúšali chod tela. Meriame to z veľmi tenkej vrstvy kože,  čiže nie ako pri pôvodných meraniach, ktoré merajú z povrchu kože odpor tela a podobne.  Koža sa prispôsobuje stavu tela, ako keď vám je zima a ona sa zježí. Takže koža sa po vyslaní signálu nejako prejaví a my vieme vyhodnotiť, čo sa v tele deje.

Čím je tento systém merania iný, ako tie ktoré sa bežne používajú?
To, že je ho možné implementovať do niečoho o veľkosti prsteňa. Pôvodné aplikácie fungujú tak, že ak sa meria napríklad impedancia (odpor) tela, človek  má na hrudníku pás a meria sa mu dych, jeho zmeny a prestávky. Takisto sa dá merať z tepu, alebo teploty, ktorá sa pri strese o trochu zvýši, alebo zníži. Čiže sú rôzne kombinácie. Meracie zariadenia sú väčšinou veľké, majú káble a človek je stresovaný už len tým, že ich má na sebe a nemôže sa hýbať.  Ďalšou výhodou je, že všetky spomínané zmeny sa pri klasických meraniach dajú zachytiť niekoľko sekúnd až minút po zmene, pretože prenos na tieto parametre je oneskorený. Pri parametri ktorý používame my, príde zmena behom pol sekundy. 

Čo pre vás znamenala účasť v startupawards?
Možnosť oboznámiť ľudí, že takéto niečo existuje, že sa na tom stále pracuje a pochádza to zo Slovenska. Takisto je to možnosť nájsť investorov pre konkrétne aplikácie, ľudí s ktorými by sme mohli vytvoriť ďalšiu spoluprácu. V neposlednom rade je to aj dobrá skúsenosť  pre ľudí ,ktorí budú Stressmeter prezentovať a ktorí na ňom pracujú. Je to odkaz, ktorý hovorí, že sa dá niečo dosiahnuť, keď sa to robí poctivo, dlhodobo a systematicky

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia