Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Univerzita Komenského v Bratislave Sektor vysokých škôl

Fakulta telesnej výchovy a športu UK

Fakulta telesnej výchovy a športu svojím zameraním a akreditáciou študijných programov je priamo závislá od vybavenosti športových objektov (plavecký bazén, športová hala, gymnastická telocvičňa, a i.).

Tu sa realizuje pedagogický a didaktický proces v jednotlivých študijných programoch. Rovnako je však závislá aj od kvality zariadení vo vedeckovýskumných laboratóriách, kde sa diagnostikuje stav a úroveň pripravenosti športovcov ako výsledok dlhodobého tréningového procesu.

Súčasťou výskumu fakulty sú aj projekty ako napr. Európsky fond regionálneho rozvoja či Metabolic health and muscle secretory profile in aerobic and resistance trained obese prediabetic individuals.

Fakultu tvoria jednotlivé katedry - Katedra atletiky, Katedra gymnastiky, Katedra športových hier, Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky, Katedra športovej kinantropológie a Katedra športov v prírode a plávania.

Fakulta pri vydávaní časopisu,Telesná výchova a šport, spolupracuje s občianskym združením, Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia