Fakulta managementu UK
Univerzita Komenského v Bratislave Sektor vysokých škôl

Fakulta managementu UK

Fakulta managementu bola vytvorená v roku 1991.

Do histórie vysokého školstva na Slovensku sa zapísala tým, že bola prvou fakultou, ktorá sa špecializovala na výučbu manažmentu a začala pôsobiť v študijnom odbore manažment. Poslaním Fakulty managementu UK je pripravovať kvalitných a konkurencieschopných absolventov, ktorí sú schopní pracovať v tímoch, alebo zastávať manažérske pozície v organizáciách rôzneho typu a zamerania na základe nadobudnutých najnovších poznatkov z teórie manažmentu, k rozvíjaniu ktorej fakulta prispieva svojou vlastnou vedecko-výskumnou činnosťou. Súčasťou výskumnej činnosti fakulty sú projekty Vedecko-výskumné a vývojové centrum pre e-Europe Fakulty managementu Univerzity Komenského a Medzinárodný projekt Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Organizačnú štruktúru tvoria Katedra manažmentu, Katedra ekonómie a financií, Katedra marketingu, Katedra informačných systémov a Katedra stratégie a podnikania.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia