Materiálovotechnologická fakulta v Trnave STU
Slovenská technická univerzita v BA Sektor vysokých škôl

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave STU

Materiálovotechnologická fakulta bola zriadená nariadením vlády s účinnosťou od 1. januára 1986 pod pôvodným názvom Strojárskotechnologická fakulta so sídlom v Trnave.

Fakulta prispieva k naplneniu poslania univerzity v rámci stanovených kompetencií v akreditovaných oblastiach výučby, vedy a výskumu, s prioritným zameraním na materiálové vedy a výrobné technológie. Obsahovo je vedeckovýskumná činnosť fakulty orientovaná najmä na oblasť materiálového výskumu sorientáciou na výskum, vývoj a technologické spracovanie hlavných druhov technických materiálov, výskum a vývoj nových technológií priemyselnej výroby, orientovaných najmä na technologické spracovanie moderných technických materiálov a ekologicky čisté produkcie, oblasť identifikácie, automatizácie ariadenia procesov, ako aj informačného zabezpečenia technologických, výrobných a organizačných systémov, oblasť výskumu a verifikácie princípov manažérskeho riadenia a jeho organizačné štruktúry, oblasť riadenia kvality a certifikácie procesov a výrobkov, atď.Súčasťou výskumu fakulty sú projekty ako napríklad Štúdium štruktúrnej a mechanickej stability nových vysokotvrdých povlakov na konštrukčných a nástrojových materiáloch či Technologická dedičnosť procesu mikroobrábania laserom a jej vplyv na technologické a úžitkové vlastnosti materiálu.

Štruktúru fakulty tvoria Ústav materiálov, Ústav výrobných technológií, Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky, Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky, Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality, Ústav bezpečnostného a enviromentálneho inžinierstva.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia