Hutnícka fakulta TUKE
Technická univerzita v KE Sektor vysokých škôl

Hutnícka fakulta TUKE

V súčasnosti fakultu tvorí osem katedier.

Sú to tieto katedry: Katedra chémie, Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov, Katedra pecí a teplotechniky, Katedra náuky o materiáloch, Katedra metalurgie železa a zlievarenstva, Katedra integrovaného manažérstva, Katedra tvárnenia kovov, Katedra keramiky.

Výskum fakulty je zameraný na oblasti ako metalurgia železa a ocele, panvová metalurgia ocele a plynulé odlievanie, metalurgia ferozliatin, metalurgia liatin, archeometalurgia železa, spracovanie a recyklácia priemyselných a komunálnych odpadov so zameraním na získavanie úžitkových zložiek, najmä neželezných kovov, fyzikálna metalurgia, degradácia materiálov, moderné materiálové technológie, atď. Súčasťou výskumnej činnosti sú aj projekty ako napríklad Hydrogenácie v kvapalnej fáze či Kompetenčné centrum pre priemyselný výskum a vývoj v oblasti ľahkých kovov a kompozitov.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia