Fakulta ekológie a environmentalistiky
Technická univerzita Zvolen Sektor vysokých škôl

Fakulta ekológie a environmentalistiky

Fakulta bola zriadená v roku 1991.

Fakulta bola zriadená v roku 1991.

Poslaním fakulty je príprava odborníkov so širokým rozsahom vedomostí v oblasti ekológie a vied o životnom prostredí pre potreby štátnej správy a miestnej samosprávy, odborných organizáciách ochrany prírody a krajiny ako aj životného prostredia v riadení Ministerstva životného prostredia SR, oddelenia životného prostredia výrobných podnikov a výskumu, ale aj mimovládne environmentálne organizácie a poradenstvo v oblastiach - odpadové hospodárstvo, odpadové plyny, odpadové vody, environmentálny monitoring, environmentálna kvalita výrobkov a technológií.

Fakulta ako vedeckovýskumné pracovisko je zameraná na základný výskum predovšetkým v oblasti ekológie krajiny, lesných, poľnohospodárskych a urbanistických ekosystémov, všeobecnej ekológie, na aplikovaný výskum v oblasti dôsledkov výrobných technológií na životné prostredie a ekologickú kvalitu materiálov.

Fakulta vydáva vedecký časopis ACTA FACULTATIS ECOLOGIAE.

Štruktúru fakulty tvoria Katedra environmentálneho inžinierstva, Katedra plánovania a tvorby krajiny, Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj, Katedra spoločenských vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia