Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky ÚFV PvF UPJŠ
Ústav fyzikálnych vied PvF UPJŠ Sektor vysokých škôl

Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky ÚFV PvF UPJŠ

Výskum v oblasti teoretickej fyziky sa sústreďuje na rôzne moderné problémy štatistickej fyziky a teórie kondenzovaných látok, ako napríklad na vyšetrovanie fázových prechodov a kritických javov, teoretický opis magnetických a elastických vlastností kryštalických a neusporiadaných materiálov, transportných vlastností v heteroštruktúrach s gigantickou magnetorezistivitou, magnetických a elektrónových vlastností nízkorozmerných štruktúr a magnetických materiálov na molekulárnej báze.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia