Geografický ústav SAV
Slovenská akadémia vied Štátny sektor

Geografický ústav SAV

Geografický ústav bol založený v roku 1943 ako Zemepisný ústav Slovenskej akadémie vied a umení

V súčastnosti jeho štruktúru tvoria tri oddelenia - Oddelenie fyzickej geografie, geomorfológie a prírodných hazardov, Oddelenie humánnej a regionálnej geografie a Oddelenie geoinformatiky.

Hlavnou úlohou ústavu v oblasti fyzickej geografie, je skúmať štruktúru, dynamiku a antropogénnu transformáciu prírodnej krajiny, rôzne typy reliéfu a jeho funkciu v krajinnom systéme, ako aj komplexne študovať krajinné systémy so zvláštnym dôrazom na problémy prírodných hazardov. V humánnej a regionálnej geografii je cielom výskumu analýza časovo-priestorových aspektov ekonomických, sociálno-kultúrnych a environmentálnych javov, procesov a štruktúr. Výskum v oblasti geoinformatiky aplikuje geografické informačné systémy a metódy diaľkového prieskumu Zeme pri štúdiu štruktúry a dynamiky krajinných systémov rôznych hierarchických úrovní.

Momentálne sa ústav venuje medzinárodnému projektu "Časové a priestorové zmeny regionálnych štruktúr kultúrnej krajiny". Geografický ústav vydáva až tri časopisy : Geografický časopis, Geographia Slovaca a Kartografické listy.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia