Oddelenie numerických metód a algoritmov
Ústav informatiky SAV Štátny sektor

Oddelenie numerických metód a algoritmov

Výskum oddelenia sa sústreďuje hlavne na diskrétne sinusoidálne transformácie a cosine-modulated filter banks: teória, (rýchle algoritmy, aplikácie), implementáciu a celočíselnú realizáciu, počítačovú simuláciu lesných požiarov a počítačovú simulácia požiarov osobných motorových vozidiel (OMV) a požiarov v intraviláne.

Aktuálne projekty oddelenia sú: Výskum a vývoj nových informačných technológií na predvídanie a riešenie krízových situácií pre ochranu životného prostredia a zvýšenie bezpečnosti obyvateľstva a Matematické modelovanie a simulácia šírenia požiarov.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia