Ústav informatiky SAV
Slovenská akadémia vied Štátny sektor

Ústav informatiky SAV

Ústav vznikol postupnou transformáciou z Laboratória teoretickej a aplikovanej mechaniky (1956), Ústavu technickej kybernetiky (1966) a Ústavu počítačových systémov (1991).

Štruktúru tvoria Oddelenie paralelného a distribuovaného spracovania informácií, Oddelenie návrhu a diagnostiky číslicových systémov, Oddelenie numerických metód a algoritmov, Oddelenie analýzy a syntézy reči, Oddelenie elektrónovej litografie, Oddelenie modelovania a riadenia diskrétnych procesov, Oddelenie senzorických systémov.

Ústav informatiky sa zaoberá vedeckovýskumnou činnosťou v oblasti informatiky, informačných technológii, teórie riadenia, robotiky a umelej inteligencie.

Ústav je zapojený do viacerých národných aj medzinárodných projektov ako napr. Agentovo orientovaná diagnostika zložitých systémov, alebo EBEAM - Aplikácie v elektrónovej litografii. Časopisom ústavu je Computing and Informatics.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia