Oddelenie najnovších dejín
Historický ústav SAV Štátny sektor

Oddelenie najnovších dejín

Oddelenie vykonáva základný výskum slovenských dejín po roku 1945 a vybraných problémov všeobecných dejín od druhej svetovej vojny po súčasnosť.

Spracováva problematiku politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych dejín.

Výsledky vedeckého výskumu prezentuje formou monografií, kolektívnych prác a vedeckých štúdií.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia