Oddelenie dejín vied a techniky
Historický ústav SAV Štátny sektor

Oddelenie dejín vied a techniky

Oddelenie vedecky spracúva problematiku vybraných tematických oblastí dejín vied a techniky na Slovensku od najstarších čias do súčasnosti so snahou o jej zaradenie do celoeurópskych súvislostí.

Pozornosť sústreďuje na hodnotenie významných osobností vedy a techniky.

Výsledky vedeckého výskumu prezentuje formou monografií, kolektívnych prác a vedeckých štúdií.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia