Oddelenie makroekonómie a znalostnej ekonomiky
Ekonomický ústav SAV Štátny sektor

Oddelenie makroekonómie a znalostnej ekonomiky

Hlavnými oblasťami výskumu oddelenia sú ekonomická stabilita, ekonomický rast a jeho zdroje, výkonnostná medzera, ekonomický cyklus Slovenska, reálna konvergencia slovenskej ekonomiky k úrovni EÚ 27/ EÚ 15, krízová a pokrízová adaptácia a reštrukturalizácia, fiškálna politika, konsolidácia verejných financií, formovanie znalostnej ekonomiky a spoločnosti a ich faktory, štruktúrne zmeny v znalostnej ekonomike, národný inovačný systém, inovačná a vedeckotechnická politika, regionálne inovačné systémy, konkurencieschopnosť podnikovej sféry, vývoj v Európskej únii/eurozóne, jeho vplyvy na slovenskú ekonomiku, postavenie a stratégia Slovenska ako členského štátu.

Oddelenie rieši viacero projektov ako napr. Hodnotenie a predikcia zmien v reálnej ekonomike a hospodárskej politike Slovenska v podmienkach Európskej únie či Motivácia kľúčových aktérov znalostnej ekonomiky pri smerovaní k znalostnej spoločnosti.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia