ASFEU
Štátny sektor

ASFEU

Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ

ASFEU bola zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ku dňu 1.1.2007. Je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou.

Jej hlavnou úlohou je zabezpečenie procesu implementácie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2007 - 2013 (implementácia operačného programu Vzdelávanie a operačného programu Výskum a vývoj). ASFEU plní funkciu Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (ministerstvom).

Cieľom ASFEU je zabezpečiť kontinuálny proces prijímania, hodnotenia, finančného riadenia a monitorovania projektov tak, aby ich realizácia prebiehala v súlade s harmonogramom a aby finančné prostriedky určené na programové obdobie 2007 - 2013 boli vyčerpané v maximálnej miere.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia