Európske dokumentačné centrum
Centrum vedecko-technických informácií SR Štátny sektor

Európske dokumentačné centrum

Európske dokumentačné centrum pôsobí v CVTI SR na základe štatútu Európskej komisie z marca 2006, ktorým došlo k transformácii dovtedajšej Depozitnej knižnice na EDC.

Je súčasťou informačnej siete EUROPE DIRECT, zriadenej Európskou komisiou. Sieť združuje informačné centrá sprístupňujúce informácie o EÚ širokej verejnosti a podporuje výskum, výučbu a štúdium otázok európskej integrácie vo výskumných ústavoch a na vysokých školách.

EDC sprístupňuje publikácie inštitúcií a orgánov EÚ: Európsky parlament, Rada EÚ, Európska komisia, Súdny dvor, Dvor audítorov, Ekonomický a sociálny výbor, Výbor pre regióny, Európska investičná banka, Európske centrum pre rozvoj odborného vzdelávania, Európska nadácia pre zlepšenie životných a pracovných podmienok, Eurostat a ďalšie.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia