Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Štátny sektor

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

SARIO je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR financovanou zo zdrojov štátneho rozpočtu. Agentúra SARIO si za svoj základný cieľ kladie zvyšovanie životnej úrovne občanov Slovenska prostredníctvom zvyšovania zamestnanosti a znižovaním regionálnych rozdielov.

Medzi kľúčové aktivity agentúry SARIO patrí:

  • tvorba vhodného investičného a “Business– Friendly” prostredia na Slovensku;
  • podpora investičných projektov domácich a zahraničných investorov a sprievodný servis;
  • konzultácie a riešenia v oblasti individuálnej štátnej pomoci;
  • mapovanie a tvorba databáz voľných nehnuteľností a priemyselných parkov;
  • asistencia a servis pri vytváraní spoločných podnikov slovenských firiem so zahraničnými (joint ventures);
  • servis malým a stredným podnikom pri hľadaní exportných a obchodných príležitostí v zahraničí;
  • servis samosprávam, malým a stredným podnikateľom žiadajúcim o prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ v kompetencii agentúry SARIO a asistenciu pri realizácii ich projektov.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia