Slovenská inovačná a energetická agentúra
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Štátny sektor

Slovenská inovačná a energetická agentúra

SIEA je štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom hospodárstva SR v roku 1999 za účelom ovplyvňovania racionalizácie využitia a dosahovania úspor energie. Od roku 2007 zároveň plní štátne úlohy v oblasti podpory inovácií, sleduje a vyhodnocuje inovačné aktivity na Slovensku a navrhuje opatrenia na ich podporu.

SIEA okrem iného:

  • zhromažďuje a vyhodnocuje údaje o energetickej efektívnosti a využívaní obnoviteľných zdrojov energie v SR;
  • pripravuje podklady pre novelizáciu energetickej legislatívy;
  • zastupuje Slovensko v medzinárodných energetických projektoch;
  • poskytuje bezplatné energetické poradenstvo pre domácnosti, podnikateľov a verejný sektor v konzultačných centrách v Banskej Bystrici, v Trenčíne a v Košiciach;
  • zabezpečuje prevádzku monitorovacieho systému efektívnosti pri používaní energie,
  • zabezpečuje realizáciu podporných grantových programov zameraných na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie vo verejnom sektore a v domácnostiach;
  • ako implementačná agentúra pre Štrukturálne fondy EÚ administruje opatrenia na podporu inovácií, výskumu, spoločných služieb pre podnikateľov, energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikateľskej sfére a vo verejnom sektore;
  • vykonáva skúšky špecialistov v energetike.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia