Monika Petraninová
Popularizácia a komercializácia

Monika Petraninová

Ing.

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z.

projektová manažérka

Štúdium: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2011

Pracoviská a významné funkcie: Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z. – v organizácii pôsobí od roku 2012 na pozícii projektovej manažérky

Najdôležitejšie výsledky: venuje sa projektovému manažmentu, implementácii projektov Operačného programu výskum a vývoj a projektov grantových schém Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Ako koordinátorka sa dva roky podieľa na organizácii projektu 7. rámcového programu- Ľudia- Marie Curie Actions a festivalu vedy „Noc výskumníkov“ s cieľom propagácie a popularizácie vedy na Slovensku. Je analytičkou a spoluautorkou viacerých analýz v oblasti vednej a technickej politiky na podporu výskumu a vývoja na Slovensku. Koordinuje konferencie medzinárodného rázu ako sú napríklad,
-    „FP7 Connections 2012“- konferencia a matchmaking event pre nadviazanie spolupráce a vytvorenie výskumných konzorcií s partnermi z Európy pre projekty financované zo 7. Rámcového programu,
-    “Konferencia ERC: Európske fondy pre excelentných výskumníkov” – konferencia pre popularizáciu a informovanosti slovenskej vedeckej komunity o grantovej schéme špecifického programu pre podporu excelentného výskumu,
-    “Horizon 2020 Connections”- konferencia a matchmaking s cieľom predstavenia nového programu Európskej únie pre výskum ainovácie – Horizont 2020 pre rozšírenie účasti v pripravovaných výzvach Horizontu 2020, využitie nových príležitosti pre financovanie a nadviazanie spolupráce slovenských subjektov zaoberajúcich sa výskumom a vývojom so zahraničnými partnermi.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia