Kristína Jenčíková
Popularizácia a komercializácia

Kristína Jenčíková

Mgr.

Neulogy, a.s.

Konzultant pre výskumné infraštruktúry a transfer technológií

Štúdium: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave, 2009; Faculty of economics and administrative sciences, Adnan Menderes University, Aydin, Turecko, 2006-2007

Pracoviská a významné funkcie: Neulogy, a.s. (v spoločnosti pôsobí od roku 2009), Národný kontaktný bod a národný expert pre oblasť Veda v spoločnosti v rámci 7. RP  (2012 – súčasnosť)

Najdôležitejšie výsledky: Od roku 2009 sa venuje predovšetkým projektovému manažmentu so zameraním na budovanie výskumných infraštruktúr a prepájanie akademického a podnikateľského sektora, popularizáciu vedy, podporu inovácií a modernizáciu vzdelávania. V roku 2011, z pozície nezávislého experta, realizovala komplexný technologický audit Prešovskej univerzity v Prešove, ktorého cieľom bolo identifikovať výsledky výskumu a vývoja s najväčším komerčným potenciálom a zefektívnenie procesov vzdelávania a spolupráce s praxou. Od roku 2009 sa aktívne podieľa na organizácii vedeckého festivalu Noc výskumníkov na Slovensku, ktorý prebieha pod záštitou  7. RP s cieľom sprístupniť vedu širokej verejnosti. Je spoluautorkou a konzultantkou viacerých strategických dokumentov a analýz v oblasti technologického transferu, prepájania akademickej a podnikateľskej sféry, či budovania a dlhodobého rozvoja výskumných infraštruktúr v prostredí SR.  

Patrí k oficiálnym školiteľom v oblasti duševného vlastníctva EPO. V roku 2011 sa ako ocenený najlepší účastník školenia v oblasti plánovania, manažmentu a fungovania vedecko-technologických parkov organizovaného pod záštitou Taiwan ICDF zaradila k členom TAiwan ICDF Alumni Society.  

V oblasti podpory kreatívneho priemyslu bola projektovým manažérom dvoch medzinárodných projektov v rámci Medzinárodného vyšehradského fondu, v rámci ktorých bola okrem iného vydaná prvá publikácia svojho druhu mapujúca podmienky vzniku a rozvoja kreatívnych inkubátorov v regióne strednej Európy (V4 - Creative Incubators: Guide to places and spaces of creative incubation in Central Europe).

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia