Nina Kurtulíková
Popularizácia a komercializácia

Nina Kurtulíková

Ing.

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z.

Konzultant pre výskumné infraštruktúry a popularizáciu vedy a výskumu

Vzdelanie: Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011; Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2013 a trvá

Pracoviská a významné funkcie: Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z., Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

Najdôležitejšie výsledky: Expert na verejné obstarávanie, Implementácia projektov so zameraním na operačný program výskum a vývoj, Popularizačné aktivity a koordinácia festivalu vedy „Noc výskumníkov“ v Banskej Bystrici

Publikácie: Zhodnotenie relevantnosti cieľov OP Výskum a vývoj z hľadiska ich plnenia

Koordinácia resp. Organizačná podpora nasledovných podujatí: Konferencia „Ako ďalej vedomostná ekonomika na Slovensku“; Noc výskumníkov 2011, 2012, 2013; Start up Awards 2011, 2012; Informačné dni k 7. Rámcovému programu; semináre k pripravovaným výzvam 7. rámcového programu; FP7 Connections 2012/ konferencia a matchmaking event pre nadviazanie spolupráce a vytvorenie výskumných konzorcií s partnermi z Európy

Aktívne zapojenie sa do Výzvy na záchranu slovenskej vedy

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia