Igor Broska
Veda a výskum

Igor Broska

RNDr., CSc.

Ústav vied o Zemi SAV
Slovenská akadémia vied

geológ

Štúdium: Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, 1979

Pracoviská a významné funkcie: Geologický ústav SAV (2006 - 2010 zástupca riaditeľa, od 2010 riaditeľ)

Najdôležitejšie výsledky: Na základe akcesorickým minerálov, najmä zirkóna, monazitu, apatitu, allanitu, magnetitu a turmalínu charakterizoval základné typy granitov Západných Karpát a riešil ich genézu a evolúciu; Venoval sa stabilite akcesorických minerálov a opísal rozpad monazitu, xenotímu a titanitu.

Časopisecké publikácie, ohlasy: 44/337; Najvýznamnejšie publikácie: Broska, I., Petrík, I., Williams, C. T., (2000): Coexisting monazite and allanite in peraluminious granitoids of the Tribeč Mountains, Western Carpathians. In American Mineralogist. vol. 85, p. 22-32; Broska, I., Willams, C. T., Janák, M., Nagy, G. (2005): Alteration and breakdown ofxenotime-(Y) and monazite-(Ce) in granitic rocks of the Western Carpathians, Slovakia. In Lithos: Magmatic and Metamorphic Evolution of the Variscan Orogenic Crust. vol. 82, p. 71-83

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 2

Medzinárodné projekty: 2/0

Členstvo vo vedeckých organizáciách: Slovenská geologická spoločnosť, Národný geologický komitét (sekretár)

Významné ocenenia: Ďakovný list Slovenskej geologickej spoločnosti za popularizáciu vedy

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia