Milan Hanuliak
Veda a výskum

Milan Hanuliak

PhDr., DrSc.

Oddelenie pre výskum východného Slovenska
Archeologický ústav SAV
Slovenská akadémia vied

archeológ

Štúdium: Filozofická fakulta UK Bratislava, 1975 

Pracoviská a významné funkcie: Archeologický ústav SAV (vedúci oddelenia) 

Najdôležitejšie výsledky: Komplexné štúdium stredovekého pohrebného rítu, materiálnej kultúry a reprezentantov zo sídliskového prostrediam Časopisecké publikácie, monografie, ohlasy: 228/8/563; Najvýznamnejšie publikácie: Malé Kosihy - Pohrebisko z 10. - 11. storočia (1994); Veľkomoravské pohrebiská - Pochovávanie v 9. - 10. storočí na území Slovenska (2004)

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 2 

Medzinárodné projekty: 0/1 

Významné ocenenia: Cena SAV (2005)

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia