Andrej Kormuťák
Veda a výskum

Andrej Kormuťák

RNDr., DrSc.

Slovenská akadémia vied
Oddelenie populačnej genetiky a šľachtenia
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV

rastlinný biológ

Štúdium: Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, 1969

Pracoviská a významné funkcie: Výskumný ústav lesného hospodárstva Zvolen, Arborétum Mlyňany - Ústav dendrobiológie SAV (vedúci oddelenia)

Najdôležitejšie výsledky: Špecifikácia hybridologických vzťahov v rámci rodu Abies; Charakterizácia genetického statusu a fertility hybridných rojov borovice lesnej a borovice horskej - kosodreviny na severnom Slovensku.

Časopisecké publikácie, monografie, patenty, ohlasy: 160/ 5 kapitoly/317; Najvýznamnejšie publikácie: Kormuťák, A. Crossability relationships between some representatives of the Mediterranean, Northamerican and Asian firs (Abies sp.). Veda, vydavateľstvo SAV (2004), 92 pp.; Kormuťák, A., Yang, J. Ch. The genetics and embryogeny of Taiwan fir (Abies kawakamii /Hayata/Ito). Supplement to Taiwan Journal of Forest Science, Vol. 13, No. 1, March 1998, 78 pp.

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 8 

Medzinárodné projekty: 0/1

Členstvo vo vedeckých organizáciách: Slovenská botanická spoločnosť 

Významné ocenenia: Zaslúžilý pracovník SAV

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia