Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV
Slovenská akadémia vied Štátny sektor

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín v Nitre bol založený v roku 1990.

V súčasnosti pri výskume ústav využíva široké spektrum metód molekulárnej biológie, fyziológie, cytológie, genomiky a proteomiky v procese zefektívnenia reprodukcie rastlín, objasnenia zákonitostí procesov diferenciácie a regenerácie buniek izolovaných rastlinných pletív a orgánov, ale aj regulácie uvedených procesov až na úroveň modifikácie rastlinného genómu, s cieľom zlepšenia niektorých hospodárskych vlastností poľnohospodárskych plodín a zvýšenia ich rezistencie voči patogénnom.

Súčasťou projektovej činnosti ústavu sú národné, ako i medzinárodné projekty (napr. Genetická transformácia embryogénnych pletív ihličnatých drevín so zvláštnym zreteľom na druhy Pinus nigra a hybridov Abies či OvocieInvitro - Hodnotenie genetickej stability rastlín drobného ovocia (Rubus a Vaccinium spp.) produkovaných in vitro).

Organizačnú štruktúru ústavu tvoria Oddelenie molekulárnej biológie a biotechnológií, Oddelenie populačnej genetiky a šľachtenia, Oddelenie reprodukčnej a vývinovej biológie a Oddelenie bunkovej biológie.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia