Damián Kováč
Veda a výskum

Damián Kováč

prof., PhDr., DrSc.

Ústav experimentálnej psychológie SAV
Slovenská akadémia vied

psychológ

Štúdium: Filozofická fakulta UK Bratislava, 1952

Pracoviská a významné funkcie: Ústav experimentálnej psychológie SAV (od 1953, 1960 - 1991 riaditeľ), Predsedníctvo SAV (1982 - 1986), Katedra psychológie Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity (1993 - 1996), Katedra psychológie a patopsychológie Pedagogickej fakulty UK (1999- 2003)

Najdôležitejšie výsledky: Zakladateľ Bratislavskej školy experimentálnej psychológie uznávanej aj v zahraničí; Vytvorenie integračnej mezoteórie osobnosti a transkulturálneho modelu kvality života.

Časopisecké publikácie: 531; Najvýznamnejšie publikácie: Psychológiou k metanoi, Bratislava (2007) ; Teória všeobecnej psychológie, Bratislava (1985); Theoretische Fragen der Psychologie - Psychologie als System, Berlin (1990)

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 31

Medzinárodné projekty. 0/1

Členstvo vo vedeckých organizáciách: Deutsche Gesellschaft für Psychologie, Slovenská psychologická spoločnosť, Spoločnosť pre vyššie funkcie mozgu SLS, Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV (1978 - 1983 predseda), Československá psychologická spoločnosť pri ČSAV (1978 - 1985 predseda), Komisie pre obhajobu doktorských dizertačných prác z psychológie (1986 - 1989 predseda)

Významné ocenenia: Plaketa W. Wundta (1980), Strieborná medaila SAV (1989), Ocenenie Európskej únie psychológie práce a organizačnej psychológie za celoživotnú činnosť (2001), Plaketa Antona Jurovského (2002), Zlatá medaila SAV (2004), Pamätná medaila STU (2009), Cena podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vedu a techniku (2009)

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia