Víťazoslav Krúpa
Veda a výskum

Víťazoslav Krúpa

Ing., DrSc.

Ústav geotechniky SAV
Slovenská akadémia vied

elektrotechnik

Štúdium: Elektrotechnická fakulta VŠT Košice, 1974

Pracoviská a významné funkcie: Banícky ústav SAV Košice, Ústav geotechniky SAV Košice (od 1998 riaditeľ)

Najdôležitejšie výsledky: Matematické modelovanie a optimalizácia procesov rozpojovania hornín a horninových masívov vŕtaním a plnoprofilovým razením; Inverzná kontinuálna metóda hodnotenia vlastností horninového masívu z monitorovania procesu plnoprofilového razenia.

Časopisecké publikácie, monografie, patenty, ohlasy: 56/3/1/345; Najvýznamnejšie monografie: Rozpojovanie hornín (1998); Hypotézy, modely, teórie a ich verifikácie pri plnoprofilo- vom razení (1998)

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 4

Medzinárodné projekty: 1/2

Členstvo vo vedeckých organizáciách: Ruská akadémia montánnych vied (Pocchhckoh AKageMHH TopHbix HayK), International Society for Rock Mechanics, Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS (viceprezident) 

Významné ocenenia: Vzorný pracovník SAV, Strieborná medaila Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností, Vyznamenanie Za zásluhy o Slovenskú banícku spoločnosť, Čestná plaketa rektora Vojenskej leteckej akadémie gen. M. R. Štefánika v Košiciach za zásluhy o rozvoj a výstavbu akadémie

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia