Igor Lacík
Veda a výskum

Igor Lacík

Ing., DrSc.

Ústav polymérov SAV
Slovenská akadémia vied

chemik

Štúdium: Chemicko-technologická fakulta SVŠT Bratislava, 1986

Pracoviská a významné funkcie: Ústav polymérov SAV(od 1986, od 2010 riaditeľ)

Najdôležitejšie výsledky: Vývoj mikrokapsúl a procesu enkapsulácie pre enkapsuláciu pankreatických ostrovčekov v liečbe cukrovky; Nový opis mechanizmu a kinetiky polymerizácie vo vodnej fáze.

Časopisecké publikácie, patenty, ohlasy: 55/2/700; Najvýznamnejšie publikácie: Lacík, I., Učňová, L., Kukučková, S., Buback, M.; Hesse, P.: Beuermann S. Propagation Rate Coefficient of Free-Radical Polymerization of Partially and Fully Ionized Methacrylic Acid in Aqueous Solution, Macromolecules (2009), 42, 7753-7761; Lacík, I.; Chorvát, Jr. D. Visualisation techniques in the characterization of polymer microcapsules: CLSM and AFM. In: The bioartificial pancreas and other biohybrid therapies, Halle, J. P., de Vos, P. Rosenberg, L. Eds., Research Signpost (2009), p. 137-175

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 4

Medzinárodné projekty: 7

Členstvo vo vedeckých organizáciách: IUPAC Subcommittee, Bioencapsulation research group, Slovenská chemická spoločnosť, European Association for Studies in Diabetes

Významné ocenenia: Journalist Studio Award of the Research in Slovakia (2007, 2004), NASA Evans/Gilruth Award, Young Scientist Presentation Award

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia