Arne Mann
Veda a výskum

Arne Mann

PhDr., CSc.

Ústav etnológie SAV
Slovenská akadémia vied

etnológ - romista

Štúdium: Filozofická fakulta UK Bratislava, 1978 

Pracoviská a významné funkcie: Filozofická fakulta UK Bratislava (1977 - 1983 odborný asistent, 1995 - súčasnosť externá pedagogická činnosť), Národopisný ústav, neskôr Ústav etnológie SAV (od roku 1983), Fakulta humanitních studií UK Praha (1997 - 2013 pedagogická činnosť), Filozofická fakulta UKF Nitra (2001 - 2002, 2008 - 2009 pedagogická činnosť)

Najdôležitejšie výsledky: Monografie: Etnografický atlas Slovenska (1990, ilustrácie); Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska (1992, spoluautor); Rómsky dejepis (2000); Editor zborníkov: Neznámi Rómovia (1992), Boh všetko vidí/O Del sa dikhel, Duchovný svet Rómov na Slovensku (2003); Nepriznaný holocaust. Rómovia v rokoch 1939 - 1945 (2008)

Vedecké štúdie: 45; Najvýznamnejšie publikácie: Obyčaje pri mŕtvom a pohreb Rómov na Slovensku (2001), Prehľad romistiky na Slovensku (2002), Formovanie identity Rómov na Slovensku po roku 1918. In: My a tí druhí v modernej spoločnosit. (edd. Gabriela Kiliánová, Eva Kowalská, Eva Krekovičová), Bratislava, Veda 2009,  s. 452-473. Multietnické Slovensko ako dôsledok migrácií. In: Medzikultúny dialóg a migrácia. (ed. Martina Bendíková). Prešov, Európska komisia, Zastúpenie EK na Slovensku, Centrum pre európsku politiku, vo vyd. Michala Vaška 2008, s. 30-53. [ISBN 978-80-7165-735-4]

Významné ocenenia: Pamätná medaila prezidenta SR a Nadácie Solidarita udelená pri príležitosti Pamätného dňa obetiam holokaustu a rasového násilia (2003)

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia