Radoslava Matúšová
Veda a výskum

Radoslava Matúšová

RNDr., PhD.

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV
Slovenská akadémia vied
  • Genetika, Enviromentálna biotechnológia

rastlinná biotechnologička

Štúdium: Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, 1988

Pracoviská a významné funkcie: Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied 

Najdôležitejšie výsledky: Objasnenie biosyntetickej dráhy strigolaktónov (novodefinované rastlinné hormóny); Výskum koreňových parazitických rastlín rodov Orobanche, Phelipanche, Striga a ich hostiteľských rastlín.

Časopisecké publikácie, monografie, ohlasy: 17/ 5 kapitol/WOS 895; Najvýznamnejšie publikácie: Gomez-Roldan, V., Fermas, S., Brewer, P., B., Puech-Pages, V., Dun, E., A., Pillot, J., P., Letisse, F., Matusova, R., Danoun, S., Portais, J., C., Bouwmeester, H., Becard, G., Beveridge, C. , A., Rameau, C., Rochange, S., F. Strigolactoneinhibitionofshootbranching. Nature 455: 189-194; Matusova, R., Rani, K., Verstappen, F., W., A., Franssen, M., C., R., Beale, M., H., Bouwmeester, H., J. Thestrigolactonegerminationstimulantsoftheplant-parasiticStriga and Orobanchespp. are derivedfromthecarotenoidpathway. PlantPhysiology 139: 920-934

Medzinárodné projekty: 2/1

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia