Gabriel Nevizánsky
Veda a výskum

Gabriel Nevizánsky

PhDr., CSc.

Oddelenie archeológie praveku
Archeologický ústav SAV
Slovenská akadémia vied

archeológ

Štúdium: Filozofická fakulta UK Bratislava, 1973

Pracoviská a významné funkcie: Archeologický ústav SAV (od 1973)

Najdôležitejšie výsledky: Dosiahnuté v problematike typológie, chronológie, štruktúre spoločnosti, nadstavbe, umeleckom prejave eneolitických spoločenstiev; Časť štúdií venovaná slovanskému, avarskému a staromaďarskému osídleniu južného Slovenska v 7. - 11. storočí, resp. archeologickej topografii; Terénne archeologické výskumy (Bajč-Vlkanovo, Bešeňov, Kamenín, Levice, Ožďany, Stránska, Vyškovce nad Ipľom atď.) a systematické prieskumy Poiplia, Pohronia, Hontu, Novohradu, Gemera a Šariša.

Časopisecké publikácie, ohlasy: 159/672

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 2

Medzinárodné projekty: 0/3

Členstvo vo vedeckých organizáciách: Slovenská archeologická spoločnosť

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia