Ladislav Petruš
Veda a výskum

Ladislav Petruš

doc., Ing., DrSc.

Chemický ústav SAV
Slovenská akadémia vied

chemik

Štúdium: Chemicko-technologická fakulta SVŠT Bratislava, 1974

Pracoviská a významné funkcie:
Chemický ústav SAV (od r. 1974; od r. 2005 - vedúci jeho Oddelenia glykochémie)
European Science Foundation - vedecký sekretár programu COST (2004)
Európska komisia (2000 - 2003)
Chemical Papers - výkonný redaktor (1995 - 1999)
Purdue University, West Lafayette, IN, USA - visiting scientist (1990 - 1991, 1993 - 1994)
McGill University, Montreal, Kanada - postdoktorand (1985 - 1986)

Najdôležitejšie výsledky:
Príprava, izolácia a konverzie glykozylnitrometánov - rozvojom príslušných metód sa tieto látky sprístupnili na ich využitie v syntéze C-glykozylovaných zlúčenín a dalších biologicky významných glykomimetík; 
Chromatografická rozdeľovacia metóda acyklických polyolov pomocou imobilizovaných lantánitých iónov; 
Nové celulózové rozpúšťadlá na homogénne modifikácie celulózy a iných polysacharidov; 
Rozpracovanie Bílikovej reakcie na vzájomné premeny ketóz a vetvených aldóz.

Časopisecké publikácie, monografie, patenty, ohlasy: 95/2/23/700+

Kapitoly v monografiách: 
The Bílik reaction (2001, Springer),
Conversion of nitroalkyl to carbonyl groups in carbohydrates (2002, Springer)

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 7

Medzinárodné projekty: 2

Členstvo v odborných a vedeckých organizáciách:
člen Predsedníctva a zástupca vedeckého sekretára SAV (2009-2013),
zástupca Slovenska v Doménovom výbore COST CMST (od r. 2005),
Česká chemická spoločnosť (čestný člen od r. 2002),
Slovenská chemická spoločnosť (v r. 2001-2002 aj jej predseda, od r. 2013 aj jej čestný člen),
člen Rady vedcov SAV (1989-1992, v r. 1991-1992 člen jej Výboru).

Významné ocenenia:
Medaila Slovenskej chemickej spoločnosti
Čestná plaketa SAV Dionýza Štúra za zásluhy v chemických vedách
Medaila SAV za podporu vedy
Pamätná medaila Prírodovedeckej fakulty UK
Medaila Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia