Juraj Podoba
Veda a výskum

Juraj Podoba

PhDr., CSc.

Ústav etnológie SAV
Slovenská akadémia vied

sociálny antropológ

Štúdium: Ústav etnológie SAV, 1994 (CSc.)

Pracoviská a významné funkcie: Ústav etnológie SAV, predtým Národopisný ústav SAV (od 1981), Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK (od 2007), Rada Slovenského rozhlasu (1991 - 1992), Národopisný ústav SAV (1991 - 1993 vedecký tajomník), Ústav etnológie SAV (2001 - 2004 predseda vedeckej rady), Snem SAV (2001 - 2009), Akademický senát FSEV UK (od 2010)

Najdôležitejšie výsledky: Vnášanie inovatívnych prístupov k štúdiu spoločnosti a kultúry do kontextu spoločenských vied na Slovensku, aktuálnych tém a problematiky, ktorá v minulosti v slovenskom kontexte nebola riešená; Originálne vedecké výstupy riešiace aktuálne vedecké problémy na báze vlastných etnografických výskumov.

Časopisecké publikácie, monografie: 44 + 25 v zborníkoch/22 (spoluautor); Najvýznamnejšie publikácie: Podoba, Juraj: Rejecting Green Velvet: Transition, Environment and Nationalism in Slovakia. In: Susan Baker - Petr Jehlička (eds.), Dilemmas of Transition. The Environment, Democracy and Economic Reform in East Central Europe. London - Portland, OR: Frank Cass (1998), s. 129-144; Podoba, Juraj: Identita a moc: etnický konflikt v kontextoch transformačných procesov. In: Gabriela Kiliánová - Eva Kowalská - Eva Krekovičová (eds.), My a tí druhí v modernej spoločnosti. Konštrukcia a transformácia kolektívnych identít. Bratislava: Centrum excelentnosti SAV Procesy, Historický ústav SAV, Ústav etnológie SAV, Veda, vydavateľstvo SAV (2009), s. 554-585.

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 2

Medzinárodné projekty: 0/3

Členstvo vo vedeckých organizáciách: Národopisná spoločnosť Slovenska pri SAV, Európska asociácia sociálnych antropológov, Slovenská asociácia sociálnych antropológov (člen rady)

Významné ocenenia: Prémia Literárneho fondu (1997), Cena podpredsedu vlády a ministra školstva SR (2009)

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia