Peter Podolák
Veda a výskum

Peter Podolák

RNDr., CSc.

Geografický ústav SAV
Slovenská akadémia vied

geograf

Štúdium: Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, 1980 

Najdôležitejšie výsledky: Analýza dynamiky a regionálnej diferenciácie populačného vývoja a súvisiacich sociálnych a ekonomických aspektov zmien demografických štruktúr; Geografický výskum procesov migrácie a vývoja obyvateľstva na Slovensku; Editorstvo kapitoly Priestorový pohyb obyvateľstva v Atlase obyvateľstva Slovenska; Spolueditorstvo monografie Demogeographical analysis of Slovakia (Bratislava, 2006). Spolueditorstvo encyklopédie Slovensko A-Ž (2009). 

Časopisecké publikácie, monografie, ohlasy: 57/4/165 

Medzinárodné projekty: 1/4 

Členstvo vo vedeckých organizáciách: Slovenská geografická spoločnosť, Slovenská demografická spoločnosť 

Významné ocenenia: Cena SAV v oblasti spolupráce s vysokými školami, Cena SAV za polularizáciu vedy

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia