Ján Sedlák
Veda a výskum

Ján Sedlák

RNDr., DrSc.

Ústav experimentálnej onkológie SAV
Slovenská akadémia vied

onkológ

Štúdium: Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, 1982

Pracoviská a významné funkcie: Ústav experimentálnej onkológie SAV

Najdôležitejšie výsledky: Použitie techník prietokovej cytometrie v kombinácii s molekulárno-biologickými postupmi umožnilo merať kvantitatívne a kvalitatívne zmeny v bunkovej populácie a na úrovni každej bunky. Tak možno monitorovať bunkový cyklus, mitochondriálny potenciál, produkciu kyslíkových radikálov, expresiu povrchových aj vnútrobunkových antigénov, funkčnosť proteínov zodpovedných za mnohopočetnú liekovú rezistenciu, posttranslačné modifikácie proteínov a pod. Postupy boli využité pri analýze účinkov chemických látok, liečiv, inhibítorov vnútrobunkových signálnych dráh a prírodných a syntetických látok s potenciálnymi chemopreventívnymi vlastnosťami; Poznatky o heterogenite odpovedí na jednotlivé stimuly v závislosti od genetického pozadia buniek a od aktuálne vyjadreného fenotypu; Zistenie, že kombinácia niektorých prírodných látok zo skupiny izo- tiokyanátov s chemoterapeutikami vykazuje významný synergický efekt cytotoxicity, čo znamená, že tieto látky majú potenciál aj pre využitie v nádorovej terapii.

Časopisecké publikácie, patenty, ohlasy: 93/1/450

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 2

Medzinárodné projekty: 1/1

Členstvo vo vedeckých organizáciách: International Society for Analytical Cytology, European Association for Cancer Research

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia