Rastislava Stoličná
Veda a výskum

Rastislava Stoličná

PhDr., DrSc., mim. prof.

Ústav etnológie SAV
Slovenská akadémia vied

etnologička

Štúdium: Filozofická fakulta UK Bratislava, 1971 

Pracoviská a významné funkcie: Ústav etnológie SAV (2006 - 2007 členka akreditačnej komisie III. oddelenia SAV, od 2009 členka vedeckého kolégia SAV pre kultúrnohistorické vedy ) 

Najdôležitejšie výsledky: Spolupráca na koncepcii a realizácii základných prác slovenskej etnológie; Výskumy tradičnej kultúry slovenských minorít v Európe; Výskumy kulinárnej kultúry Slovenska a ich uvedenie do medzinárodnej diskusie. 

Časopisecké publikácie, monografie, ohlasy: 103/21/215; Naj-významnejšie publikácie: Stoličná, R. (ed.) a kol. (1997): Slovakia. European Contexts of the Folk Culture. Bratislava, Veda, slovenská verzia publikácie (2000), druhé anglické vydanie (2007). Stoličná, R. (2004): Jedlo ako klúč ku kultúre. Martin, Vydavateľstvo MS 

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 1 

Medzinárodné projekty: 0/9

Členstvo vo vedeckých organizáciách: Working Group Food Research of International Society for Ethnology and Folklore • Významné ocenenia: Národná cena SR (1991), Me-dzinárodná cena: Premio internazionale di studi Etnoantropologi- ci Pitré-Salomone Marino (1996), Cena SAV (1995, 2001), Čestná plaketa SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách (2008)

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia