Pavol Šajgalík
Veda a výskum

Pavol Šajgalík

prof., RNDr., DrSc.

Vitrum Laugaricio - Centrum kompetencie skla, spoločné pracovisko ÚACH SAV, TnU AD, RONA, a.s. a FCHPT STU Detašované pracovisko
Ústav anorganickej chémie SAV
Slovenská akadémia vied

predseda SAV, chemik

Štúdium: Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, 1979 

Pracoviská a významné funkcie: predseda Slovenskej akedémie vied (2015 - súčasnosť), Ústav anorganickej chémie SAV (od 1999 riaditeľ, od 2001 vedúci od-delenia keramiky)

Najdôležitejšie výsledky: Návrh a syntéza keramického vrstevnatého nanokompozitu s výnimočnými mechanickými, termickými a elektrickými vlastnosťami a samodetekčnou schopnosťou na báze nitridu kremičitého (Zlatá Incheba 2004 a 2005), syntetické luminátory pre nové nízkoenergetické zdroje svetla. 

Časopisecké publikácie, monografie, patenty, ohlasy: 130/13/2/650; Najvýznamnejšie monografie: Dekker Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology 1, no. 1 (2006), James A. Schwarz, Cristian I. Contescu, Karol Putyera Eds., P. Šajgalík, Z. Lenčéš: Multifunctional Ceramic Nanocomposites with Self-Diagnostic Ability of Catastrophic Damage; Ceramic Science and Technology, R. Riedel and I-W. Chen, Eds., vol. 2, P. Šajgalík, Z Lenčéš, M. Hnatko, Chapter 2: Nitrides, Wiley-VCH GmBH & Co. KGaA, Weinheim (2010), 59-91 •

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 11 

Medzinárodné projekty: 6 

Členstvo vo vedeckých organizáciách: World Academy of Ceramics, American Ceramic Society - Fellow (člen vedeckej rady), Stála exekutíva Európskej keramickej spoločnosti, Medzinárodná keramická federácia (člen výboru), Ceramic Society of Japan, Učená spoločnosť SAV, Slovenská silikátová vedecko-technická spoločnosť (predseda), Slovenská sklárska spoločnosť (člen predsedníctva) 

Významné ocenenia: Čestná plaketa SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách, Ocenenie Ministerstva hospodárstva za prínos pre rast produktivity v rokoch 1998 - 2007, Vedec roka 2006 v SR, Cena SAV

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia