Pavol Žigo
Veda a výskum

Pavol Žigo

prof., PhDr., CSc.

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
Slovenská akadémia vied

jazykovedec

Štúdium: Filozofická fakulta UK Bratislava, 1977 

Pracoviská a významné funkcie:
Filozofická fakulta UK Bratislava (od 1998 profesor, 1997 - 2003 prodekan)
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV(od 2004, 2005 - 2010 vedúci dialektologického oddelenia, od 2010 riaditeľ) 

Najdôležitejšie výsledky: Spoluautorstvo na príprave počítačového programu a vydávaní Slovanského dialektologického atlasu. Spoluautorstvo na monografickom spracovaní dejín spisovnej slovenčiny. Vedecký výskum v oblasti explanačnej lingvistiky. 

Časopisecké publikácie, monografie, ohlasy: 182/7/276 

Vedecká výchova, doktorandské štúdium:

Medzinárodné projekty: 2/4 

Členstvo vo vedeckých organizáciách:
Medzinárodná komisia pre Slovanský jazykový atlas pri Medzinárodnom komitéte slavistov(predseda subkomisie)
Vedecké kolégium SAV pre jazykovedu, literárnu vedu a vedy o umení (predseda)
Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV (člen výboru)
Slovenská onomastická komisia (predseda) 

Významné ocenenia:
Pamätná medaila Univerzity P. J. Šafárika
Pamätná medaila Filozofickej fakulty UK
Strieborná medaila Filozofickej fakulty UK
Pamätná medaila k 90. výročiu Univerzity Komenského

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia