Jana Mojžišová
Veda a výskum

Jana Mojžišová

prof., MVDr., PhD.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

rektorka UVLF v Košiciach

Vzdelanie: Vysoká škola veterinárska v Košiciach, 1986

Pracoviská a významné funkcie: od r. 1987 UVLF v Košiciach: Katedra infektológie a tropickej veterinárnej medicíny, od r. 1994 Katedra infekčných a parazitárnych chorôb; od r. 2007 prorektorka UVLF pre výchovno-vzdelávaciu činnosť.

Vedecko-výskumná činnosť: vírusové choroby zvierat, ich diagnostika, prevencia a tlmenie. Zodpovedná riešiteľka 3 výskumných grantových úloh, vedúca 4 projektov VEGA, spoluriešiteľka ďalších 18 projektov.

Publikácie: 15 účebných textov, 8 knižných publikácií, 4 vedecké monografie, 32 článkov v CC; 45 citácií SCI a 78 citácií mimo SCI.  

Členstvá: od r. 2003 predsedníčka Etickej komisie Parazitologického ústavu SAV, členka Vedeckej komisie, AS a Vedeckej rady UVLF v Košiciach. Členka českej a slovenskej imunologickej spoločnosti a členka Slovenskej parazitologickej spoločnosti.       

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia