Oskar Nagy
Veda a výskum

Oskar Nagy

doc., MVDr., PhD.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

prorektor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Vzdelanie: Vysoká škola veterinárska v Košiciach, 1985

Pracoviská a významné funkcie: od r. 1985 zootechnik Okresná poľnohospodárska správa Bratislava; 1986 - 1989 obvodný veterinárny lekár Okresná veterinárna správa v Galante; 1989 - 1992 výskumník Ústav experimentálnej veterinárnej medicíny v Košiciach; od r. 1992 UVLF v Košiciach: 1994 - 1997 metrológ skúšobného laboratória, 2002 - 2006 vedúci oddelenia laboratňornej diagnostiky, v súčasnosti Klinika prežúvavcov, od r. 2011 prorektor pre klinickú činnosť.

Vedecko-výskumná činnosť: diagnostika vnútorných chorôb prežúvavcov a ošípaných; 1 medzinárodný projekt, 13 projektov VEGA, 4 projekty APVV.

Publikácie: 5 knižných publikácií, 21 publikácií v CC. 66 citácií SCI, spolu 109 citácií.

Členstvá: 2002 - 2011 člen Akademického senátu UVLF, 2006 - 2011 tajomník AS UVLF; od r. 2007 člen European College of Bovine Health Management; člen Vedeckej rady UVLF.

  

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia