Richard Kitta
Veda a výskum

Richard Kitta

Mgr. art., Ing., ArtD.

Katedra výtvarných umení a intermédií FU TUKE
Fakulta umení TUKE
Technická univerzita v KE

multimediálny umelec, vysokoškolský pedagóg - medzinárodná výstavná, kurátorská a publikačná činnosť, art directing

Vzdelanie:
FVU, Akadémia Umení, Banská Bystrica - doktorandské štúdium, ArtD. (2008 – 2011)
Ateliér Nových médií, Fakulta umení, TU v Košiciach - Mgr. art. (2004 – 2011)
Pozemné stavby (Architektúra), Stavebná fakulta, TU v Košiciach - Ing. (1997 – 2003)

Profesná činnosť:
prodekan Fakulty umení TU v Košiciach pre umeleckú činnosť, zahraničné styky a informatiku (od r. 2013)
odborný asistent, Ateliér Nových médií, Fakulta umení TU v Košiciach (od r. 2011)
art director DIG gallery, Košice (od r. 2011)
riaditeľ kreatívneho vydavateľstva DIVE BUKI (od r. 2010)
člen dramaturgickej rady Kasárne Kulturpark Košice (2010 – 2011)
šéfredaktor interdisciplinárneho periodika ENTER (od r. 2009)
predseda komisie WiPC SC PEN (Writers in Prison Committee) (2008 – 2010)
art director, SPOTs, Košice – kandidát na EHMK 2013 (2007 – 2008)

Projekty:
European Digital Art and Science Network, Creative Europe Culture Sub-programme, Ars Electronica Linz GMBH, Austria, (DIG, Košice), 2014;
Lus Europe XXI, ERASMUS+, Universitat Polotécnica de Catalunya, Barcelona, (FU TU Košice), 2014;
Creativity REsearch Adaptive roadmap (CRe-AM), Technologies and scientific foundation in the field of Creativity, Brunel University London, UK, (FU TU Košice), 2013;
RE-CO-DE: aplikácia nových technológií v súčasnom dizajne (077TUKE-4/2013), FU TU Košice, 2013.
a ďalšie.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia