Vladislav Dudinský
Veda a výskum

Vladislav Dudinský

doc., PhDr., CSc.

Katedra občianskej náuky IP FF UNIPO
Inštitút politológie FF UNIPO
Filozofická fakulta UNIPO
Prešovská univerzita v Prešove

vedúci katedry

Pracoviská a významné funkcie: vedúci Katedry občianskej náuky Filozofickej fakulty PU v Prešove

Vedecké zameranie: dejinno-filozofická reflexia vzťahu spoločnosti (kultúry) a prírody a vybrané problémy environmentalistiky

Najvýznamnejšie publikácie: monografia K environmentálnej výchove (spoluautor), Antropokozmické motívy v ruskej filozofii (N. Fjodorov, N. Berďajev, V. Vernadskij)

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia