Štefan Vilček
Veda a výskum

Štefan Vilček

prof., Ing., DrSc.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

molekulárny biológ

Štúdium: Univerzita Karlova a ČVUT Praha, medziodborové štúdium chémie

Pracoviská a významné funkcie:
Lekárska fakulta UPJŠ Košice – vedecký pracovník (1974 – 1980)
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach – samostatný vedecký pracovník (od r. 1981)
vedecký garant Centra excelentnosti - Infektzoon na UVLF

Najdôležitejšie výsledky: Identifikácia a genetická charakterizácia nového pestivírusu u vidloroha amerického, identifikácia nového BDV genotypu u kamzíka a sekvenovanie celého genómu, molekulová epizootológia pestivírusových nákaz, identifikácia 12 genetických podskupín u BVDV1, prvá identifikácia BVDV2 na Slovensku, Rakúsku a vo Francúzsku, vývoj PCR testu na detekciu všetkých pestivírusov, identifikácia nového polymorfizmu ORF7 PRRSV

Časopisecké publikácie, patenty:
96 vedeckých prác evidovaných v PubMed,
47 odborných prác,1860 citácií evidovaných vo Web of Science,
H index – 26, 5 čsl. patentov

Vedecká výchova: 4 PhD študenti

Medzinárodné projekty:
Vedúci 3 medzinárodných projektov (Welcome Trust projekt, 2 COST projekty), 8 domácich projektov (5 VEGA projektov, 1 projekt štátneho programu, 2 APVV)

Členstvo vo vedeckých organizáciách:
Člen Vedeckej rady UVLF v Košiciach
Člen Vedeckej rady PF UPJŠ v Košiciach
Člen vedeckého kolégia SAV pre molekulárnu biológiu
Člen medzinárodného výboru European Society for Veterinary Virology (ESVV)

Významné ocenenia:
Pamätná medaila UVLF
Strieborna medaila PF UPJŠ
Fullbright fellowship

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia