Erika Zemková
Veda a výskum

Erika Zemková

prof., Mgr., PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK

profesorka na Katedre športovej kinantropológie FTVŠ UK

Vzdelanie a kvalifikácia:
Univerzita Komenského, Bratislava - profesorka v odbore športová kinantropológia (2013)
Ústav medzinárodných vzťahov a aproximácie práva, Právnická fakulta UK, Bratislava (2006 - 2008)
Univerzita Komenského, Bratislava - docentka v odbore športová kinantropológia (2007)
Slovenská akadémia vied - samostatný vedecký pracovník IIa (2004)
Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského, Bratislava - PhD. (1999)
Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského, Bratislava - postgraduálne štúdium (1994 - 1997)
Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského, Bratislava - Mgr. (1989 - 1994)

Pracoviská:
Katedra športovej kinantropológie FTVŠ UK v Bratislave – funkčné miesto profesorky v odbore Športová kinantropológia (2/2014 – doteraz)
Technologický inštitút športu FEI STU v Bratislave – vedecko-výskumná pracovníčka (1/2013 – doteraz)
Diagnostické centrum prof. Hamara FTVŠ UK v Bratislave – zástupkyňa riaditeľa (10/2012 – 6/2015)
Katedra športovej kinantropológie FTVŠ UK v Bratislave – funkčné miesto docentky v odbore Športová kinantropológia (6/2008 – 1/2014)
Katedra športovej kinantropológie FTVŠ UK v Bratislave – vedecko-výskumná pracovníčka (10/2005 – 5/2008)
Oddelenie telovýchovného lekárstva Ústavu vied o športe FTVŠ UK v Bratislave – vedecko-výskumná pracovníčka (4/1997 – 9/2005)
Katedra gymnastiky, tancov a úpolov FTVŠ UK v Bratislave – odborná asistentka (9/1996 – 3/1997)

Zahraničné vedecko-výskumné pobyty:
Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award, College of Engineering, University of Michigan, Ann Arbor, MI (2009)
Fulbright Award, NeuroMuscular Research Center (NMRC), Boston University, Massachusetts (2005 - 2006)
Aktion Österreich – Slowakei Stipendium, Faculty of Sports Science and University Sports, University of Vienna, Austria (2005)
NATO Expert Visit Award, College of Life Sciences and Medicine, University of Aberdeen, UK (2005)
SAIA a Finnish Government Scholarship, Research Institute for Olympic Sports (KIHU), Jyväskylä, Finland (2003)

Prednášky na univerzitách a vedeckých konferenciách:
International Visiting Professorship Award, Faculty of Health and Life Sciences, Coventry University, UK (2012 – 2015)
3 krátkodobé prednáškové pobyty na zahraničných partnerských univerzitách v rámci bilaterálnych akademických výmen (2012 – 2013)
11 prednáškových pobytov v rámci Lifelong Learning Programme – Erasmus (2004 – 2013)
Fulbright Occasional Lecturer Program Awards, College of Applied Health Sciences, University of Illinois at Chicago (2006) a University of La Verne, California (2006)
pozvané prednášky na zahraničných inštitúciách, vedeckých konferenciách a seminároch (od r. 2003)
ocenenia prác prezentovaných na vedeckých konferenciách na Univerzite Komenského v Bratislave a Univerzite Palackého v Olomouci (1998)

Ďalšie informácie o vedecko-výskumnej, pedagogickej a trénerskej činnosti:
Národná encyklopédia športu Slovenska
Publikačná činnosť a ohlasy

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia