Daniela Majchráková
Veda a výskum

Daniela Majchráková

Mgr.

Slovenský národný korpus
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
Slovenská akadémia vied

lingvistka

Štúdium
2007 – súčasnosť: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava; slovenský jazyk a literatúra → PhD.
1999 – 2005: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava; slovenský jazyk a literatúra – filozofia → Mgr.

Pracoviská
2005 – súčasnosť: Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava

Medzinárodné a domáce projekty
2013 – 2015: Contacts in Hungarian–Slovakian Linguistics (focused construction of a Hungarian-Slovak and Slovak-Hungarian parallel corpus) (spoluriešiteľka)
2012 – 2016: Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku – III. etapa (spoluriešiteľka)
2012 – 2014: Počítačová podpora lexikografie pri tvorbe slovenských a bulharských slovníkov a referenčné zdroje (spoluriešiteľka)
2011 – 2013: Sémantická a distribučná analýza adjektív v nemčine a slovenčine. VEGA projekt 1/0947/11 (spoluriešiteľka)
2008 – 2010: Slovník slovných spojení slovenčiny. VEGA v rámci úlohy 1/0006/2008 (spoluriešiteľka)
2007 – 2011: Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku – II. etapa; spoluriešiteľka)
2005 – 2006: Morfosyntaktická analýza Slovenského národného korpusu (spoluriešiteľka)
2005 – 2006: Komplexné spracovanie slovenského jazyka a jeho elektronizácia na účely jazykovedného výskumu (prvá etapa) (spoluriešiteľka)

Členstvo vo ved. organizáciách
2013 – 2017: ICT Cost Action IC1207 Parsing and multi-word expressions. Towards linguistic precision and computational efficiency in natural language processing (PARSEME) (členka)
2013 – súčasnosť: Výbor Slovenskej jazykovednej spoločnoti pri SAV (hospodárka) 2009 – 2013: Výbor Slovenskej jazykovednej spoločnoti pri SAV (tajomníčka)
2009 – súčasnosť: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV (členka)

Oblasť výskumu: kolokácie, kolokačná lexikografia, korpusová lingvistika

Zameranie v SNK: Slovník slovných spojení slovenčiny. Prídavné mená (koordinátorka), Slovník slovných spojení slovenčiny. Podstatné mená (koordinátorka), morfologicky anotovaný korpus (koordinátorka)

 

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia