Agáta Karčová
Veda a výskum

Agáta Karčová

Mgr., PhD.

Slovenský národný korpus
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
Slovenská akadémia vied

lingvistka

Štúdium:
2007 – 2013: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave; slovenský jazyk a literatúra → PhD.
2000 – 2005: Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove; slovenský jazyk a literatúra – ukrajinský jazyk a literatúra → Mgr.

Pracoviská:
2005 – súčasnosť: Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava

Medzinárodné a domáce projekty:
2012 – 2016: Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku – III. etapa (spoluriešiteľka)
2012 – 2014: lingvo.info (spoluriešiteľka)
2011 – 2013: CESAR: CEntral and South-east europeAn Resources (spoluriešiteľka)
2009 – 2011: Slovak Online (spoluriešiteľka)
2009 – 2011: Slovenčina ako kultúrny jav a médium kultúry (spoluriešiteľka)
2007 – 2011: Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku (druhá etapa) (spoluriešiteľka)
október 2005 – 2006: Komplexné spracovanie slovenského jazyka a jeho elektronizácia na účely jazykovedného výskumu (prvá etapa) (spoluriešiteľka)
október 2005 – 2006: Morfosyntaktická analýza Slovenského národného korpusu (spoluriešiteľka)

Oblasť výskumu:
korpusová lingvistika
synchrónna gramatika
on-line vzdelávanie
Zameranie v SNK
morfologická databáza
Slovenský hovorený korpus
Korpus slovenských nárečí
Nárečový archív (koordinátorka)

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia