Beáta Kmeťová
Veda a výskum

Beáta Kmeťová

Mgr.

Slovenský národný korpus
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
Slovenská akadémia vied

lingvistka

Štúdium:
2004 – 2009: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava; slovenský jazyk a literatúra → Mgr.

Pracoviská:
2011 – súčasnosť: Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava

Medzinárodné a domáce projekty:
2012 – 2016: Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku – III. etapa (spoluriešiteľka)
2011 – 2011: Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku (druhá etapa) (spoluriešiteľka)

Oblasť výskumu:
výskum v oblasti jazyka a štýlu vybraných textov a autorov

Zameranie v SNK:
správa archívu a banky textov SNK
lingvistické spracúvanie textových dát v Slovenskom národnom korpuse: bibliografická a štýlovo-žánrová anotácia textov, riešenie čiastkových lingvistických problémov pri anotácii textov
spolupráca pri oslovovaní poskytovateľov a získavaní textov do SNK

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia