Bruno Rudinský
Veda a výskum

Bruno Rudinský

Prof. MUDr., CSc.

neurochirug, prednosta Neurochirurgickej kliniky FNsP Nové Zámky

Vzdelávanie a príprava:
1967 – 1970 SVŠ Trenčín
1971 – 1977 Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
1981 špecializácia I. stupňa v odbore chirurgia
1985 obhajoba dizertačnej práce (CSc.)
1987 špecializácia v odbore neurochirurgia
1987 – 1988 špecializované štúdium pedagogiky
1989 habilitácia VR LFUK Bratislava – docent
2004 mimoriadny profesor FZ a SP Trnavskej Univerzity
2006 profesor

Atestácie:
1981 špecializácia I. stupňa z chirurgie
1987 špecializácia II. stupňa z neurochirurgie

Vedecko-výskumné aktivity
1973 – 1976 ŠVOČ – Matematické modelovanie prietoku krvi mozgom
1980 – 1985 spoluriešiteľ VÚ – Štúdium intrakraniálneho tlaku a prietoku krvi mozgom
1986 – 1990 zodp. riešiteľ VÚ – Význam pulzovej vlny v lebečnej dutine
1997 – 2000 vedúci riešiteľského kolektívu – multicentrická a multinacionálna štúdia zameraná na liečbu pacientov s ťažkými úrazmi hlavy, koordinovaná Aitken Neuroscience Institute, New York(jediné pracovisko v SR a ČR)
1997 – 2002 vedúci riešiteľského kolektívu – projekt: Telemedicína v neurochirurgii
2008 - vedúci riešiteľského kolektívu – multicentrická a multinacionálna štúdia - Totálna artroplastika v oblasti C chrbtice s použitím mobilnej náhrady Prestige

Akademické aktivity:
prodekan Fakulty ošetrovateľstva sv. Ladislava, Nové Zámky
člen Vedeckej rady Fakulty ošetrovateľstva sv. Ladislava, Nové Zámky
člen Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce bl. Gojdiča, Prešov

Profesionálne pozície:
1977 – 1980 asistent, Neurochirurgická klinika, Lekárska fakulta UK, Bratislava
1980 – 1983 int.ašpirant, Neurochirurgická klinika, Lekárska fakulta UK, Bratislava
1983 – 1988 odborný asistent, Neurochirurgická klinika, Lekárska fakulta UK, Bratislava
1980 – 1990 docent, Neurochirurgická klinika, Lekárska fakulta UK, Bratislava
1990 - 1992 primár, Neurochirurgická klinika, Lekárska fakulta UK, Bratislava
1993 - 1997 primár, Neurochirurgické oddelenie, NsP Nové Zámky
1997 - 2007 prednosta, Neurochirurgická klinika FZaSP Trnavskej univerzity, FNsP Nové Zámky
2008 - prednosta, Neurochirurgická klinika SZU, FNsP Nové Zámky

Členstvo v odborných spoločnostiach, redakčných radách
1983 – 1986 predseda lekársko-farmaceutickej sekcie rady mladých vedeckých pracovníkov Univerzity Komenského
1986 – 1987 úradujúci predseda Rady mladých vedeckých pracovníkov Univerzity Komenského
1992 – 2002 Slovenská neurochirurgická spoločnosť (člen výboru)
2004 - Slovenská spondylochirurgická spoločnosť (člen výboru
2003 - European Association od Neurosurgical Societes (individual member)
2005 - Spine Arthroplasty Society (member)
2006 - AO Spine (member)
2007 - AO Spine Slovakia (predseda)
2006 - člen redakčnej rady časopisu Neurológia (Samedi)

Publikačná a prednášková činnosť:
Prednášky: 139 prednášok doma aj v zahraničí (autor a spoluautor).
Publikácie: 66 odborných prác doma aj v zahraničí (autor a spoluautor).

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia