Dušan Čaplovič
Vedná politika

Dušan Čaplovič

doc., PhDr., DrSc.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Rada vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie
Archeologický ústav SAV

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR v rokoch 2012 - 2014

Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. ukončil v roku 1969 vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1980 až 2002 pôsobil v Archeologickom ústave SAV v Nitre ako vedecký tajomník, zástupca riaditeľa a vedecký pracovník. V rokoch 1992 až 2001 bol členom predsedníctva a v období rokov 1995 až 2001 podpredsedom SAV v Bratislave. V roku 2003 sa habilitoval na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
V roku 2002 a následne v rokoch 2006, 2010 a 2012 bol zvolený za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) za stranu Smer-SD. Od roku 2006 zastával vo vláde Slovenskej republiky post podpredsedu vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny a v období od 28. augusta 2009 do 28. októbra 2009 bol dočasne poverený riadením ministerstva životného prostredia. V rokoch 2010 - 2012 pôsobil ako poslanec NR SR vo funkcii predsedu Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia